Търсене в архива

Раздел:


Текст за търсене:Волфганг Клос

Волфганг Клос е роден през 1953г. във Виена, Австрия. През 1977г. се дипломира с отличие, връчено с единодушно решение заедно с отличителна награда от министъра на науката в тогавашния Колеж по музика и сценични изкуства, Виена.

През гимназиалните си години в Theresianische Akademie, където завършва с пълно отличие през 1971г., той учи паралелно и в бившата Академия по музика и сценични изкуства, Виена. Неговите непрекъснати срещи с Ернст Кренек и Макс Ростал, който също е негов преподавател, имат трайно влияние върху артистичното му развитие.
Носителят на огромен брой награди в конкурси съчетава уменията на солист и компетентността относно камерната музика и оркестровото изпълнение със силна обвързаност спрямо педагогическите и социално-културните задачи: 1975-77 член на Виенския симфоничен оркестър, 1977-81 солист-виолист в Tonhalle-Orchester, Цюрих, 1981-89 солист-виолист във Виенския симфоничен оркестър, 1977-89 професор в Provincial Conservatory of Vorarlberg; от 1989 е щатен професор по виола във Виенския музикален университет. И все пак центъра на неговите артистични изяви е в сферата на камерната музика. Като член на Vienna String Trio още от 1981г. той изгражна международна репутация на изпълнител в огромен брой концерти както и телевизионни продукции и записи. Сред тях се откроява участието му в записа на струнни произведения за трио с обхват от енциклопедичен характер, което му носи и международно признание. Като солист той се представя в Европа, отвъд океана и в Близкия изток, и на него се гледа като изтъкнат представител на Виенския интерпретаторски стил, който се стреми да представя на подиума на музикалните центрове по света.
Волфганг Клос е признат авторитет като член на жури в национални и международни конкурси, като преподавател в майсторски класове, като лектор на конгреси и като автор на специализирани издания.
От 1972 до 1977г. е представител на студентите, от 1978 до 1981е член на консултативния борд на оркестъра, от 1991 до 2002г. е завеждащ на катедрата по струнни и други инструменти и от 2002г. е заместник-ректор на Университета по мизика и сценични изкуства – Виена. През 2003г. е награден с Великия почетен орден за служба към Република Австрия. Той свири на виола от Джовани Батиста Церути, 1780г.


Design by Marka Collectivе