Търсене в архива

Раздел:


Текст за търсене:


Клавирно дуо Александър Костадинов и Светослав Тодоров

Клавирно дуо Александър Костадинов и Светослав Тодоров е сформирано през 2006 година. Те са бивши възпитаници на Национално Училище по Изкуствата „Добри Христов” град Варна от класа по камерна музика на д-р Ирен Димитрова, и в класовете по пиано съответно на Боян Бъчваров и Мария Гинева.

Изнасят концерти в страната и в чужбина. През 2009 г. участват в концертите  „Талантите на България”, предаван пряко по БНТ от зала 1 на НДК, „Децата – чудо” в зала 1 на ФК Варна, коцерт в зала „Рахманинов” на Московска консерватория и много други. Успешно завършват майсторските класове на: проф. Рудолф Юндвирг, доц.  Марина Капитанова, проф. Жени Захариева, проф. Виктор Чучков, проф. Тамара Поддубная. В момента Александър е студент в Бейлърския университет, Тексас, САЩ в класа по пиано на проф. Красимира Джордан, а Светослав е студент в Единбургския университет, Великобритания в класа по пиано на проф. Питър Евънс. Като клавирно дуо са носители на следните награди:
1. Дванадесети международен младежки музикален фестивал-конкурс ‘’Надежди,таланти,майстори’’ гр.Добрич 2007 –  III награда
2. Осми международен конкурс за пианисти ‘’Албер Русел’’ гр.София 2008 – II награда (при неприсъдена първа)
3. Първи международен конкурс за Австрийска инструментална камерна музика гр.София 2008 – I награда
4. Шести международен конкурс ‘’Класика и съвременност’’ гр.Стара Загора 2008 – III награда
5. Първи национален конкурс за пианисти ‘’Мила Михайлова’’ гр.Варна 2008 – III награда
6. Пети международен конкурс ‘’Млади виртуози’’ гр.София 2009 – I награда
7. Седемнадесети международен конкурс ''Музиката и Земята'' гр.София 2009 - I награда
8. Московски международен конкурс за славянска музика гр.Москва,Русия 2009 - Гран При
The piano duo Alexander Kostadinov and Svetoslav Todorov was formed in 2006. They graduated from the National School of Arts – Varna, studied chamber music with Dr. Iren Dimitrova, and piano with Boyan Batchvarov and Maria Gineva consequently. Currently, Alexander studies piano with Prof. Krassimira Jordan at Baylor University, Texas, US and Svetoslav studies piano with Prof. Peter Evans at Edinburgh University, Great Britain.They regularly play concerts in Bulgaria and abroad. In 2009, they took part in the following concerts – “The talents of Bulgaria”, broadcasted live on the Bulgarian National Television from  the National Palace of Culture - Sofia, “The children prodigies” in the Festival Complex - Varna, a concert in “Rachmaninov” Hall of Moscow Conservatoire and many others. They participated actively in the master classes of: Prof. Rudolf Jungwird, Dr. Marina Kapitanova, Prof. Jenny Zaharieva, Prof. Victor Chuchkov, Prof. Tamara Poddubnaya. They are laureates of the following competitions:
1. XII International youth music festival “Hopes, talents, masters” Bulgaria – 3rd Prize
2. VIII International music competition for pianists “Albert Roussel” Bulgaria – 2nd Prize (1st not given)
3. First international competition for Austrian chamber music Bulgaria – 1st Prize
4. VI International music competition “Classics and contemporary” Bulgaria – 3rd Prize
5. First national competition for pianists “Mila Mihailova” Bulgaria – 3rd Prize
6. V International music competition “Young Virtuosos” Bulgaria – 1st Prize
7. XVII International music competition “Music and the Earth” Bulgaria – 1st Prize
8. International music competition for Slavonic music– Moscow, Russia – Grand Prix


Концертна Програма Варненско лято 2013 :
1.    Андрeй Гаврилин – три пиеси - Сън сънувах, Весела разходка, Тореадори – 4 ръце
2.    Явор Димитров – Конкуренция -2 пиана
3.    Астор Пиацола  – Либертанго – 2 пиана
4.    Герхард Презент – Да Капо – 2 пиана
5.    Сергей Рахманинов  – Вокализа (аранжимент на дуо Андерсън и Роу) – 4 ръце
6.    Витолд Лютославски – Вариации по тема на Паганини – 2 пиана
7.    Панчо Владигеров – Рапсодия „Вардар” – 4 ръце
8.    Жорж Бизе – Кармен (аранжимент на дуо Андерсън и Роу) – 2 пианаCreated and Powered by Stalker Project - Studio IDA