Възстановяване на сградата на бившия склад за боеприпаси гр. Варна и превръщането и в ново алтернативно културно пространство.

Карта на локацията
Информация за локацията