Международен симпозиум „Френски модернизъм“

Проф. КРОНЕС, модератор и бележити учени от Франция, България, Швейцария, Австрия

Лили Големинова, ко-модератор

Доклади върху стила и творчеството на френски композитори, сред които Дебюси, Равел, Форе, Франк, Мийо, Сати, Дюка, връзка с нововиенската школа и влиянието на френската школа върху музиката на българските композитори

Информация за събитието