Контакти

9000 Варна
бул.”Осми Приморски полк” 43
Община Варна - Дирекция “Култура и духовно развитие”
Международен музикален фестивал “Варненско лято”

Антония Йовчева
Директор дирекция Култура и духовно развитие
ayovcheva@varna.bg

проф. д-р МАРИО ХОСЕН
Артистичен директор
http://www.mariohossen.com

Десислава Георгиева
Началник отдел "Фестивали и проекти"
dessyslavageorgieva@abv.bg
+359888630091

Пламена Цонева
Главен експерт "ММФ"
tsoneva.vsfest@gmail.com
+359888630092

Румяна Петрова
Мениджър Реализация
petrova@varnasummerfest.org
+359879940880

Мария Иванова
Реклама и социални мрежи
office@varnaculture.bg

Нина Локмаджиева
ПР
lokmad.pr@gmail.com

Дизайн
Marka Collective
https://markacollective.com


Design by Marka Collectiv