Личности

В основата на идеята за създаване на Варненските музикални тържества са варненските културно-просветни дейци Герчо Герчев, Иван Камбуров, Васил Ставрев, Найден Найденов, Йордан Тодоров, намерили гореща подкрепа от композиторите Добри Христов, Панчо Владигеров, Маестро Георги Атанасов.
 

ОСНОВАТЕЛИ НА НАРОДНИТЕ
ЛЕТНИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВА

Върховен музикален комитет-София:

Добри Христов, композитор и теоретик, професор в Държавната музикална академия
Панчо Владигеров, композитор
Маестро Георги Атанасов, композитор, диригент на Гвардейския оркестър
Иван Камбуров, музиковед
Венедикт Бобчевски, диригент в Народната опера


Ръководство от Варненското
културно-просветно читалищно дружество


Йордан Тодоров, диригент
Александър Кръстев, композитор, хоров диригент
Димитър Младенов, диригент
Найден Найденов, пианист
Васил Ставрев, литератор
Димитър Славов, инженер
Проф. Цани Калянджиев, ректор на Търговската академия
Проф. Янаки Тодоров, преподавател в Търговската академия
Христо Каварналиев, художник
Георги Велчев, художник

Created and Powered by Stalker Project - Studio IDA