Концерти и Открити уроци

КОНЦЕРТИ 2022

8 – 17 юли, Лятна академия, НУИ „Добри Христов“ и Градска художествена галерия

Майсторски класове
8 – 12 юли Цигулка – Димитър Буров
8 – 14 юли Оперно пеене – Емил Иванов
9 – 10 юли Ударни инструменти – Виви Василева, Китара – Лукас Кампара Джиниз
11 – 13 юли Виола и пиано – Людмил Ангелов и Румен Цветков
11 – 17 юли Цигулка – проф. Минчо Минчев
15 – 16 юли Виолончело, пиано, цигулка – Пл.Мангова, С. Догадин, П. Гомзяков

Концерти, творчески срещи

8 юли,20.00, Археологически музей
Виви Василева-ударни
Лукас Кампара Джиниз – китара

10 юли,19.00 НУИ „Добри Христов“ Варна
Концерт на майсторските класове по ударни инструменти и китара

11 юли,19.00 Градска художествен галерия
Людмил Ангелов –пиано
Румен Цветков – виола

12 юли, 19.00 Градска художествен галерия
Концерт на майсторския клас по цигулка на Димитър Буров

13 юли,19.00 Градска художествен галерия
Концерт на майсторските класове по пиано и виола и представяне на CD

14 юли,19.00 Градска художествен галерия
Концерт на майсторския клас по оперно пеене

15 юли,19.00 Градска художествен галерия
Творческа среща с Пламена Мангова, Сергей Догадин, Павел Гомзяков

16 юли,19.00 Градска художествен галерия
Пламена Мангова – пиано
Сергей Догадин – цигулка
Павел Гомзяков –чело
Чайковски – Трио ла минор
Шостакович – Трио N2 ла минор

17 юли, 9.00 – 13.00 Градска художествен галерия
Състезание – Фонд Цигулките на проф.Минчев

17 юли, 19.00 Градска художествен галерия
Концерт на майсторския клас по цигулка на проф. Минчев