Научният симпозиум на ММФ „Варненско лято“ обсъди френския модернизъм в музиката

Международният музикален фестивал “Варненско лято” наложи като нова традиция симпозиума, в който европейски изследователи на музикалната култура дискутират по теми, вълнуващи професионалната общност и публиката.

Международният музикален фестивал „Варненско лято“, който вече четвърта година гради авторитета на своя симпозиум, отбеляза още едно успешно издание на научния форум. От 4 до 6 юли в Градската художествена галерия на Варна именити европейски музиковеди представиха своите проучвания на тема “Френски модернизъм и възприемането на френската музика във Виена и Берлин в началото на 20. век”.

Участниците от Франция, Австрия, Германия и България с водещ модератор проф. Хартмут Кронес от Виенския университет представиха свои теоретични изследвания и дискутираха по тях. Сред темите на презентациите бяха връзката на френските композитори, сред които Дебюси и Равел, с представителите на Нововиенската школа Шьонберг, Берг и Веберн, както и влиянието на френската школа върху българските композитори Марин Големинов и Любомир Пипков. От българска страна ко-модератор беше Лили Големинова, внучка на Марин Големинов. По време на лекциите и дискусиите звучаха творби от Любомир Пипков и Марин Големинов в изпълнение на млади музиканти.

Три вечерни концерта продължиха пред публиката на ММФ “Варненско лято” темите на симпозиума с изпълнения на произведения, избрани на базата на концертните серии на Дружеството за частни музикални изпълнения на Шьонберг. Тези концерти бяха високо оценени от познавачите и се превърнаха в емоционална поанта на симпозиума.

Снимки Росен Донев