Духов квинтет Пилекадоне

Мила Павлова – флейта
Валентин Методиев – обой
Венелин Пиперов – кларинет
Евгений Тонев – фагот
Ясен Теодосиев – валдхорна

Моцарт, Гершуин, Бърнстейн, Пенка Кунева

Информация за събитието